THEMA'S

Een overzicht van lopende en komende thema's. Bekijk de inleidingen en download de posters.

 

Voor het digitale weekmateriaal logt u in op denieuweoase.app. Hier vindt u ook de links die in het magazine vermeld worden.

DE NIEUWE OASE JG02#03
28 MAART - 22 JULI 2022

WEEK 13 - WIE IS DE BESTE?
28 MAART - 1 APRIL

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W13.jpg

Competitie viert hoogtij. Een gunstig beeld van jezelf neerzetten, is tamelijk gebruikelijk op sociale media. Zie je dan nog de werkelijkheid?

 

In de sportwereld is het zeker ook zaak om de beste te proberen te zijn. Alleen het erepodium telt. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen of de beste wel altijd wint. En hoe zit dat met teamsporten zoals voetbal? Is degene die scoort de beste? En hoe zit het dan met de assists en verdedigers?


Jongeren kennen ook competitie. Wie is de mooiste, de slankste, de stoerste, de slimste, de populairste? Wie de beste cijfers haalt, is een nerd, of niet?
Met een beetje competitie is niets mis. Wel als het doorslaat: dan leidt het tot verkettering en haat zaaien.

WEEK 14 + 15 - OPSCHUDDING
4 - 14 APRIL 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W14+15.jpg

Al ruim twee jaar is er een voortdurende opwinding over de pandemie en de gevaren van het coronavirus. Niet alleen het virus zorgt voor onrust, maar ook de maatregelen, het verzet daartegen en de toenemende spanningen in de samenleving.
 

Doe daarbij de migratie in Europa, de diverse crises rond toeslagen, klimaatverandering en stikstof en niet in de laatste plaats de oorlog in Oekraïne... Opschudding en spanning genoeg! Iedereen wil alles weten, maar moet je alles zo breed uitmeten? Wat is het effect? Nog meer onrust? Nog meer geweld, nog meer levens die op het spel staan?
 

In de aanloop naar Pasen weten we maar al te goed wat de risico’s zijn.
Weten we na tweeduizend jaar nog altijd niet beter?

WEEK 16 - VERLANGEN
19 - 22 APRIL 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W16.jpg

In deze tijd komen verlangens op door wat je ziet in folders en etalages. Je maakt een verlanglijstje voor je verjaardag, maar je diepste verlangens passen daar
vast niet op. Dat zijn vaak immateriële zaken: je verlangt naar een lieve vriend of vriendin of naar een oplossing voor de ruzies thuis.
Verlangen is ook iets wat past bij het geloof, waarin mensen uitzien naar een rechtvaardige wereld.


Weten mensen jouw diepste verlangens? Of hou je die voor jezelf? Geloof je dat je diepste wensen vervuld kunnen worden? Denk jij dat mensen altijd verlangens zullen hebben? Zo ja, hoe komt dat dan? Wanneer verlangen mensen naar vrede? Of naar een betere wereld? Moet je het dan zelf slecht hebben of kun je ook gewoon iets voor anderen verlangen?

WEEK 17 - FEEST
25 - 29 APRIL 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W17.jpg

Het leuke is: een feest verbindt. Mensen die elkaar anders nooit tegenkomen, raken met elkaar in gesprek. Samen eten, samen dansen schept een band. Er zijn nationale feestdagen die van land tot land verschillen, en ook iedere godsdienst kent eigen feesten. Daar zit vaak een verhaal achter. En elk feest heeft z’n
eigen tradities. Ook binnen families bestaan die: de jarige uit bed zingen of de zelfgebakken taart van oma die niet kan ontbreken.


Verheug je je op Koningsdag? Wat hoort daar echt bij? Heb je weleens een feest meegemaakt waarvan je van tevoren niet had verwacht dat het zo leuk zou zijn? Heb jij je weleens wat verloren en alleen gevoeld op een feest? Hoe kwam dat?

WEEK 19 - HET IS NU EENMAAL ZO
9 - 13 MEI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W19.jpg

Van alle kanten horen jongeren dat hun leven maakbaar is. Waar een wil is, is een weg!

 

Je moet de juiste keuzes maken, er helemaal voor gaan, je ding doen en dan krijg je het ideale leven: de ideale baan, het ideale uiterlijk, de ideale geliefde.

 

Maar ja, sommige dingen zijn toch niet helemaal maakbaar en ook niet echt te veranderen. Die overkomen je gewoon. Heb je dan gefaald? Of kan het ook sterk zijn te accepteren dat het is zoals het is?

WEEK 20 - IK SCHAAM ME DOOD
16 - 20 MEI 2022

Schaamte, vernedering, gêne en eergevoel zijn cultureel bepaald. Veel volken lijken er gevoeliger voor dan wij ‘botte’ Nederlanders. Komt dat door ons individualisme? Het maakt de omgang met nieuwe Nederlanders soms lastig.

 

Volgens onderzoek zijn we trots op onze vrijheid van meningsuiting, maar schaamt 1/3 van de Nederlanders zich plaatsvervangend voor de hufterigheid van anderen.

 

Jongeren generen zich soms voor hun ouders. Ze schamen zich als ze niet voldoen aan de normen van de groep of het heersende schoonheidsideaal. Dat er thuis te weinig geld is of dat je vader soms geweld gebruikt, is ook gênant. Veel jongeren houden liever de schijn op. Maar of dat nu zo goed is?

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W20.jpg

WEEK 21 - EVEN GEDULD
23 - 25 MEI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W21.jpg

Geduld. Het hoort over het algemeen niet bij jongeren, en ook niet bij onze maatschappij. Langer dan een paar minuten concentreren is lastig.

 

We hebben altijd haast, en daarop wordt door de commercie ingespeeld. Als je iets bestelt op internet kan het soms dezelfde dag nog bezorgd worden. Je boodschappen kun je tegenwoordig zelfs binnen tien minuten laten bezorgen – dat is het nieuwste voorbeeld van haast!
 

Winkels zijn bijna altijd open, je kunt meteen terecht. We vallen elkaar in de rede, hebben weinig geduld met andermans tempo. We vervelen ons snel en zoeken dan een volgende prikkel. Wat is het dan heerlijk als iemand geduld met je
heeft!.

WEEK 22 + 23 - CONTACT
30 MEI - 10 JUNI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W22+23.jpg

Contact: een basisvoorwaarde om te leven. Zonder contact ontwikkelen opgroeiende kinderen een gestoorde persoonlijkheid. Huidcontact, oogcontact, reactie op huilen en lachen en natuurlijk het contact via woorden, ze bieden ons de zekerheid dat we er niet alleen voor staan.

 

Maar contact is niet altijd fijn. Soms komt een harde boodschap juist maar al te goed over: ik moet jou niet, jij hoort er niet bij, ik ben kwaad op jou. En soms lijkt iets wel op contact, maar komt wat je écht bedoelt niet over.
 

Voor contact is inlevingsvermogen nodig. Wonderlijk dat je ook contact kunt voelen met iemand die niet in je buurt is. Zelfs met iemand die overleden is. Je kunt contact voelen met de figuren in een boek of film, met de zanger van een liedje. Met de natuur, met dieren. Zelfs met een onbekende kan het goed klikken. Je blijkt elkaar soms verrassend goed aan te voelen.

WEEK 24 - DIT BEDOEL IK
13 - 17 JUNI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W24.jpg

Hoe kun je anderen duidelijk maken wat je wil zeggen? Snap je echt wat die ander bedoelt en wat zijn of haar intentie is?


Het helpt als je iemand goed kent. Ook als je dezelfde taal spreekt, snap je de intentie makkelijker. Soms drukken mensen zich onhandig uit. Misverstanden liggen dan op de loer. Korte getypte berichtjes vallen nog weleens verkeerd. Je ziet alleen de woorden, niet hoe iemand erbij kijkt. Filmpjes of (nep)berichten op internet zijn soms alleen bedoeld om aandacht te trekken of bang te maken. Wordt dat genoeg doorzien?
 

Een voorbeeld kan helpen om iets duidelijk te maken. Ineens snappen mensen wat je wilt zeggen. Bij symbolische verhalen met een diepere boodschap is het soms andersom: daarbij moet je soms uitleggen wat ermee bedoeld wordt.

WEEK 25 - EVEN TERUGKIJKEN
20 - 24 JUNI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W25.jpg

We zijn aan het einde van een schooljaar en dan kijk je onwillekeurig even terug. Een moment van evaluatie. Wat heeft dit jaar gebracht? Welke momenten en evenementen hebben onze koers bepaald?


Een mens leeft vooruit en kijkt vooruit, maar met het gelaat naar achteren.
Wat gebeurd is weet je; wat komt, ken je niet. Je moet het dus hebben van je ervaringen om het onbekende tegemoet te gaan. Je moet af en toe terugkijken om te weten of je wel op de goede weg zit, of om moed te putten uit eerdere ervaringen.

 

Even terugkijken kan ook een manier zijn om de werkelijkheid uit te houden: je even warmen aan goede herinneringen...

WEEK 26 - DAT SCHEPT EEN BAND
27 JUNI - 1 JULI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W26.jpg

Je zag in het begin van de coronatijd – voorjaar 2020 – dat er heel veel saamhorigheid was. Mensen stelden zich samen op tegen de gezamenlijke vijand: het virus en het gevaar dat het met zich meebracht. Maar een jaar later waren er vooral tegenstellingen tussen gevaccineerden en antivaxers. Hoe komt het dat een sterke band zomaar kan stuklopen?


Sociale media versterken de band tussen gelijkgezinden. Maar ze verstoren daardoor ook de band tussen mensen die in hetzelfde land wonen, soms zelfs in dezelfde straat, maar die elk leven in een andere wereld...
 

Rampen hebben een heel apart neveneffect. Ellende zorgt voor wereldwijde solidariteit en is de basis voor allerlei vormen van hulp en actie.

SLOTWEEK 27/28/29
4 - 20 JULI 2022

2DNO3_SCHERM_POSTER_1920x1080_W27+28+29.jpg

Wat is wijs? Daar zijn allerlei filosofische antwoorden op te geven.

 

Maar dringender is de vraag: wat is wijs om te doen in die ene concrete situatie? Dan verlang je naar advies van een wijs iemand. Er is verschil tussen ‘wijs doen’ en ‘wijs zijn’. En tussen boekenwijsheid en levenswijsheid.

 

Een thema over wijsheid in filosofische zin, maar vooral ook over praktische levenswijsheid die onontbeerlijk is voor het leven van alledag.