BURGERSCHAP & IDENTITEIT

dreamstime_klein.jpg

BIJBELS GEDACHTENGOED

De dagstart is altijd een specifieke uiting geweest van de identiteit van het christelijk onderwijs. Je laat als school iets van je wortels zien. Daarbij heb je alle ruimte om ook structureel te werken aan burgerschapsvorming. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

In het verleden waren protestants-christelijke middelbare scholen gewend om tijdens dagstart met de leerlingen stil te staan bij een gedeelte uit de Bijbel. Hier is de afgelopen jaren een sterke verandering vast te stellen. Een groot deel van de leerlingen is niet meer vertrouwd met de Bijbel.  Dit heeft ook de functie van de dagstart veranderd.

WEEK- EN DAGMATERIAAL

Elke week een nieuw thema

Elke week opening met een poster en een poëtische tekst bij het weekthema. 


 

Wekelijkse rubrieken

Altijd een verhaal, werkvorm bij de poster, een bijdrage vanuit één van de wereldgodsdiensten, weekstart-opdracht en de soap ‘In de klas’.

Dagelijkse rubrieken

Met actuele onderwerpen uit het nieuws, bijbels geïnspireerde teksten, gebeden, bijdragen van jongeren en meer.